התקנת שעוני מים

שעוני מים חדשים לבניין

התקנת תשתית מים חדשה בבניין כולל שעוני מים וצנרת חדשה עד הכניסה לבית